Αγιόκαμπος: Υπογραφές για την κατασκευή ταμιευτήρα