Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.