Τρεις φοιτήτριες από την Καλαμπάκα μεταξύ των νεκρών στα Τέμπη