Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Νοσοκομείων-Δ. Κουρέτας: Χρηματοδοτήσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ για Υγεία και Επιχειρηματικότητα