Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καρδίτσας: Να απομακρυνθεί άμεσα η κεραιοδιάταξη στο Ξινονέρι.