Συνάντηση Διοίκησης ΣΘΕΒ με στελέχη της Eurobank στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου