Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας: Παρουσίαση ιστορικού βιβλίου για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη