Συναυλίες Μουσικών Συνόλων από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας