Ανασχηματισμός: Αυτοί που φεύγουν, αυτοί που μένουν κι εκείνοι που μετακινούνται