ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ: Έως 1,5 μέτρο θα ψηλώσουν οι γραμμές στη Θεσσαλία