ΑΑΔΕ: 2 στους 3 επαγγελματίες θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο – Κατά μέσο όρο 1.444 ευρώ το πληρωτέο ποσό