Δημοσίευμα του ΑΜΠΕ για το Ψηφιακό Αποθετήριο στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα