Συνεργασία και κοινές δράσεις από τους Δήμους Τρικκαίων – Λίμνης Πλαστήρα