Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας:Τηλεφωνικές Γραμμές Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων 2024 και τις οικογένειές τους