Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024