Με την πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα ο Δ. Κουρέτας