Ελληνική Ομάδα Διάσωσης π. Καρδίτσας: Διάσωση στη Σπηλιά του Καϊμακιά