Στο Μουζάκι ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης