Εφορία: Ένας στους δύο δήλωσε μέχρι €10.000 το 2023