Στα 463 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του Σιδηροδρομικού Δικτύου στη Θεσσαλία