Καιρός Μ. Εβδομάδας -Τσατραφύλλιας: Στην αρχή καλοκαιρία και μετά αστάθειες-Η εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα