ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νέα κονδύλια για την ψηφιοποίηση δικτύων