Χρ. Τριαντόπουλος από Θεσσαλία: Συνεργασία όλων για την αποκατάσταση άρδευσης – Έχει εγκριθεί ήδη χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ προς ΤΟΕΒ και Δήμους