Χρ. Τριαντόπουλος από την Καρδίτσα: Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής έχει καταβάλει ήδη 210 εκατ. ευρώ μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023