Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ενημερωτική συνάντηση για τον θεσμό του «Κοινωνικού Συμβούλου»