Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Οριστική λύση για τις οικοδομικές άδειες σε Παλαμά–Καρδίτσα μέχρι το τέλος του έτους