Χρ. Τριαντόπουλος από Καρδίτσα: “Στόχος, ένας όγκος δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων ζημιάς να ολοκληρωθεί, όσο πιο γρήγορα”.