Επιτυχημένη ενημερωτική δράση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μουζακίου