Εκπαιδευτική εκδρομή του 4ου ΓΕ.Λ. Καρδίτσας στην Κρήτη