Υλοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας