Μετακίνηση του Περιφερειακού Ιατρείου Πεζούλας από 12/4/2024