Τον Βούλγαρο Πρέσβη υποδέχθηκε στη Βουλή ο Γιώργος Κωτσός-Κωτσός και Poriazov συζήτησαν για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων