Ασημ. Σκόνδρα: Ο Γαλάζιος Πυρσός φωτίζει το μέλλον της πατρίδας