2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας: Διδακτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας