Με το Δ.Σ. της ΕΝΟΑΘΕ o Περιφερειάρχης-Συζήτησαν πρωτοβουλίες για τη στήριξη του κρασιού και των αποσταγμάτων της Θεσσαλίας