Ολοκληρώθηκε η 1η Διημερίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Γεωργική και κτηνοτροφική Ανάπτυξη.Στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας των εργασιών η Κτηνοτροφία και η Αλιεία