Εργαστήριο Διαμόρφωσης Προτάσεων Πολιτικής διοργάνωσε η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε σε συνεργασία με το Impact Hub Athens