Συμμετοχή του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα τη Γλώσσα