Προσφορά απολυμαντικών και καθαριστικών στα σχολεία της Καρδίτσας