Η Καρδίτσα μετέχει στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο 2024-Άρχισε η διαδικασία διαπίστευσης των εθελοντών