Διασύνδεση POS-Ταμειακών: Eνεργοποιούνται τα πρόστιμα