Παιδικές βιβλιοθήκες Δ. Καρδίτσας: «Ταξιδεύουν οι ιστορίες;»