Την παραίτησή τους από την κυβέρνηση υπέβαλλαν Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου