Συνάντηση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα με το Δ.Σ. της Ένωσης Πυροσβεστών