Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ο Υφυπουργός κ. Ταχιάος -Οι προτεραιότητες που έθεσε ο δήμαρχος κ. Νάνος