Προσφορά νοσοκομειακού υλικού από το Επιμελητήριο Καρδίτσας στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας