Στην έκθεση Τροφίμων FOOD EXPO 2024 η Περιφέρεια Θεσσαλίας