Γενική Συνέλευση & κοπή πίτας από τον Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείoυ Λάρισας – Δυτ. Μακεδονίας στην Καρδίτσα