ΝΑΤΟ: Καλωσορίζει τη Σουηδία ως 32ο μέλος – Υψώνεται σημαία της χώρας στην έδρα του