Στον Περιφερειάρχη ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας